طراحی لوگو و آرم شرکت سانا عایق توسط شرکت بعد چهارم

لوگو شرکت سانا عایق از نوع نشانه ترکیبی است که توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است . طراحی لوگو این شرکت با توجه به حوزه فعالیت این شرکت که فروش و نصب عایق های حرارتی است و شرکتی صنعتی می باشد از المان چرخ دنده استفاده شده است و حلال قرمز نشانگر عایق می باشد .