محصولات Easy Panel

پنل پیش عایق

پنل پیش عایق

 

مزایا

عدم انتشار آلودگی- درزبندی- مقاومت در برابر آتش- امکان ساخت و تعمیر در کارگاه و یا مستقیما در محل

حمل و نقل آسان- دوستدار محیط زیست