صنایع

صنایع

 

 

 

 

پروژه های کارخانجات و صنایع

 

واگن پارس
ایران رادیاتور
سیمان کردستان
کویر تالیر
شیشه فلوت کاوه
صنایع غذایی تن ماهی شیلانه
صنایع چوب و کاغذ مازندران
گروه ملی فولاد ایران
صنایع گلدایران LG
کوکاکولا - شرکت خوش گوار
پپسی - شرکت  نیسان شرق
فراورده های غذایی کاله آمل
کارخانه میهن
صنایع شیر پگاه استان های مختلف
شرکت نستله ایران