نفت و گاز

نفت و گاز

 

 

 

 

 

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

 

سکوی نفتی سلمان
پتروشیمی رجال
پتروشیمی جم
پالایشگاه  های گاز پارس جنوبی
فازهای گازی پارس جنوبی
پتروشیمی تندگویان
پالایش نفت آبادان
خدمات نفت اهواز 
پتروشیمی مبین 
نفت و گاز پارس 
فاز 1، 2 پتروشیمی پردیس 
شرکت پالایش گاز سرخون و قشم